ДНИ НА РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 28-30 септември 2013 г., София

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Първото национално изложение на открито под надслов „Дни на равните възможности” се проведе в градинката пред Народен театър „Иван Вазов” в гр. София в периода 28-30.09.2013 г.

Събитието се организира от Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания в рамките на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изложението си постави за цели:

• Да привлече вниманието към потребностите и възможностите на хората с увреждания и необходимостта да бъдат равнопоставено приети и пълноценно да участват в обществения живот;

• Да популяризира добрите практики и резултати за социално включване на лицата в неравностойно положение;

• Да представи хората с увреждания като неразделна част от все повече обществено-значими изяви, в които да могат да заявят и защитят лично своите права и своето достойно място в съвременното общество;

• Да активизира и развие доброволческия дух, посредством културни и занимателни дейности с участието на хора с увреждания като средство за създаване на солидарност и съпричастност към тази социална група.

Изложението се проведе под патронажа на Кмета на гр. София г-жа Йорданка Фандъкова и беше официално открито от г-жа Елка Тодорова, Ръководител на проекта на 28.09.2013 г. Официални гости на събитието бяха: г-жа Екатерина Ташкова - Директор Дирекция "Интеграция на хората с увреждания" към Агенцията за хората с увреждания, г-жа Мариана Иванова - дирекция "Социални дейности" към Столична община, г-н Красимир Коцев - председател на Съюза на инвалидите в България, г-н Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България и др.

Г-жа Фандъкова изпрати поздравителен адрес за своята подкрепа и съпричастност към каузата на изложението. Поздравителен адрес беше получен и от министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов.

По време на официалната церемония бяха връчени награди за личен принос за развитието на социалната политика в България в областта на хората с увреждания –на г-н Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България, г-н Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидите в България. Носители на наградата за личен принос са и г-н Гочо Братанов – основател на сдружението и г-н Васил Панев - председател на Съюза на глухите в България.

В кратката художествена програма по време на откриването участваха родопската певица Катя Минчева, ансамбъл "Танцувам не по-различно от теб" към Център за психологически изследвания, дует „Феникс” с художествен ръководител Георги Холянов, дует Ася Бурова и Кирил Родопски, Ценко Минков.

В изложението участваха:

• 24 неправителствени организации, работещи по проблемите на хората с увреждания и тяхната социална интеграция;

• 30 предприятия и кооперации в специализирана работна среда и социални предприемачи със своя продукция;

• хора с увреждания, които представиха уменията си в занаяти и демонстрираха дарби в различни области на изкуството и културата.

Във втория от дните на изложението беше организирано „Детско утро”, на което бяха представени модни детски облекла и униформени ученически облекла, произведени от специализирани кооперации и предпирятия. Малките посетители на изложението имаха възможност да участват в ателиета за бижута, изработване на цветя от хартиени салфетки, изработване на картички. По време на изложението участниците и посетителите имаха възможност да разгледат изложбата „Един живот, една съдба”, включваща фотографии на хора с увреждания, да участват в различни работилници „Аз мога” за месене на хляб, изработване на сувенири от мед и пощенски картички, пачуърк.

Участници от Националната федерация на работодателите на инвалиди в изложението бяха: "ГИФ" ЕООД, "Неделник" ЕООД, "Авис" ЕООД, "Пролет" ЕООД, "Ния - Милва" ЕООД, ЕТ "ШАНС 5 - Панка Вангелова", " Райна Княгиня - П" ООД, " Да Винчи Дентално Студио - СМТЛ" ООД, "МИР" ЕООД, ЕТ "САВИНА - Събина Данева", "ТОБЕКС КО" ЕООД, Георекс ЕООД.

НФРИ изразява своята благодарност към всички участници за тяхното съдействие и подкрепа!