Семинар в рамките на международния проект „Стартирaне на дейности за социалните предприятия в югоизточна Европа”

На 14 октомври 2013 г., в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, София се проведе международен семинар на тема „Европейски опит за социално предприемачество: Нови хоризонти за развитие и растеж”, в рамките на международния проект ‘’EASE & SEE – Enabling Actions for Social Enterprises in South East Europe’’, финансиран от Европейската програма за Югоизточна Европа. Целта на събитието бе да се представи пред обществеността широк кръг от експерти и да насърчи социалното предприемачество чрез повишаване на осведомеността и стимулиране развитието на устойчиво социално предприемачество. Членовете на федерацията активно се включиха в организирания от Италианската търговска камара семинар, който бе място за среща, дискусия и изследване на проблемите, свързани с развитието на социалното предприемачеството. Бяха представени успешни примери на социални предприятия от Италия, Австрия и Словения. Председателят на федерацията Е.Тодорова представи опитът на специализираните предприятия от системата на НФРИ.

Италианска търговска камара в България заяви желанието си за партньорство и сътрудничество с НФРИ и подкрепа на нейните членове, в това число и чрез проектните дейности по настоящия проект.