Регионалният форум в София се проведе на 20 май 2011 г. в Столична община

Фотография

Регионалният форум в София се проведе на 20 май 2011 г. в Столична община. На форума присъстваха зам.-кметът на Столична община Албена Атанасова, изпълнителният директор на Агенцията за хора с увреждания Минчо Коралски, директорът на дирекция „Социални дейности” към Столична община Мина Владимирова, работодатели и представители на НПО.

Кметът на София Йорданка Фандъкова сърдечно поздрави участниците. Тя сподели, че Столична община има специална политика, насоченa към интеграцията на хората с увреждания и към осигуряване на условия за тях, но градът е огромен и все още предизвикателствата са много. „Има решение на Общинския съвет, според което 10 % от местата във всички общински дружества са за хора с трайни увреждания. В общинската фирма „Лозана” работят около 50 души с увреждания, такива работят и в други учреждения. Огромна роля за това има и зам.-кметът Албена Атанасова, която отговаря за тези дейности. Все още много хора с увреждания са регистрирани в бюрата по труда и темата трябва да се дискутира и да се търсят решения” – подчерта Фандъкова. Зам.-столичният кмет Албена Атанасова допълни, че асистентската програма за хора с увреждания е насочена и към осигуряване на асистенти за тяхното придвижване до работа, до училище или университета.

Участници от Регионалния форум в Столична община

След изнесените презентации по политиките и формите на заетостта за хора с увреждания, мерките и програмите, Минчо Коралски акцентира върху въпроса защо при добра нормативна база проблемът със заетостта на хората с увреждания все още няма адекватни решения. Според него основна причина е съществуващият медицински модел по отношение на хората с увреждания. Никой не си прави труда да разясни какво е това нетрудоспособност.Наложително е чл. 315 от Кодекса на труда да претърпи коренна промяна и да се смени философията. За хората, които са получили увреждания или които са се инвалидизирали в резултат на труда при даден работодател, трябва да има защита. Всички останали хора с увреждания, които кандидатстват за работа, трябва да кандидатстват на общи основания, без никакви защитни клаузи, ако искат да работят на открития пазар на труда, трябва да работят със своите възможности и способности. При съвременните технологии понятията неработоспособност и инвалидност в контекста на това - какво човек може да прави, трябва да претърпят коренна промяна.

Й.Фандъкова – Кмет на Столична община

Изтъкнато беше, че има достатъчен ресурс в страната, който ако се преструктурира по правилния начин, ако се използват оперативните програми, може да се осигури сериозна заетост, без това да се счита като социален ангажимент на бизнеса. В Конвенцията за правата на хората с увреждания се говори за свобода на избор, за независимост, универсалните човешки права на хората с увреждания да бъдат приложени, без всякаква снизходителност и милосърдни прояви или състрадание. У хората с увреждания трябва да се изгражда усещането, че са пълноценни и това, което получават, е резултат от техния труд или стимул от онова, което са заработили, а не милостинята, която се създава, включително с различни програми за субсидирана заетост. Има много елементи от политики по заетостта на хората с увреждания, но трябва да се обединят в една цялостна политика и тя да бъде устойчива.

Предложено беше и общините в България да работят съвместно със специализираните предприятия и кооперации на принципа на публично-частното партньорство. Общините приоритетно да канят специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания за участие в тръжните процедури за обществени поръчки.