Социални предприемачи, кажете си думата!, Страсбург, 16 и 17 януари 2014 г.

Фотография

Европейската комисия, в партньорство с Европейския икономически и социален комитет и град Страсбург, ще проведе голямо интерактивно европейско събитие в Страсбург на 16-ти и 17-ти януари 2014 г.
Темата на събитието e социалното предприемачество и социалната икономика.
Инициативата представлява платформа за обучение, която има за цел да разпространява информация и знания относно извършено досега в тези области, както и да вдъхновява европейските участници да предприемат по-нататъшни инициативи и действия. "Социални предприемачи: Кажете си думата ! "е голямо двудневно интерактивно събитие на социалното предприемачество в Европа, която ще ви даде възможност за: обсъждане на въпроси, които искате и фуражи, че в заключенията на събитие; да се учат от чужди преживявания и създават мрежи; да имат свой собствен щанд, за да покажат вашия успех. За участие в събитието http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/index_en.htm Участието е безплатно за всички (т.е. не се дължи такса участие), но регистрираните участници се очаква да покрият сами разходите за пътуване и настаняване.  За регистрация моля посетете линка http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/details_en.htm