В периода 15-30 януари 2014 г. в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, залата на ет.9, Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осиг

НФРИ предвижда провеждането на семинар за ръководители и счетоводители на тема „Промени в данъчните закони и в социалното и здравно осигуряване през 2014г.” в периода 15-30 януари 2014 г. Предвид очакваните промени по ПРАВИЛНИКА за прилагане на Закона за ДДС, лекторите ще ни информират допълнително за датата подходяща за провеждане на семинара. Екипът на НФРИ ще информира членовете си допълнително за датата и часа за провеждане, както и за окончателния вариант на програмата на семинара.