На 9 юни 2011 година в община Ямбол се проведе регионалния форум в Ямбол

Фотография

На 9 юни 2011 година в община Ямбол се проведе регионалния форум в Ямбол ”. Зам.-кметът на Община Ямбол Надя Данкинова приветства участниците. Участници във форума бяха представители на местната власт, държавни институции, бизнеса, както и неправителствени организации на и за хора с увреждания.

Акцентът в дискусията бе поставен върху повишаване на интереса на бизнеса към заетостта на хората с увреждане като основна социална технология за социално включване. Представена бе новата социална услуга за електронно посредничество и асистиране, както и сайта „Бюро за посредничество и асиситиране на хора с увреждания” (http://buro.nfri.bg/). На форума бяха представени и различните възможности за разкриване на работни места, на нормативната и икономическата среда, както и различни мерки и програми, подпомагащи работодателите в процеса на наемане и задържане на работа на хора с увреждания.

Надя Данкинова – зам.-кмет на Община Ямбол и Елка Тодорова – председател на НФРИ

Участници от Регионалния форум в Община Ямбол