Конференция „Партньорство за социални предприятия в България“

Фотография

ДИРЕКЦИЯ „ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ, ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ” – МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

На 24 март 2014 г., понеделник, от 09:00 до 17:00 ч., в зала Мусала 1 на  хотел Хилтън – София, ще се проведе конференция „Партньорство за социални предприятия в България“ по проект BG051PO001-7.0.07-0199-C0001 – „Партньорство за социални предприятия в България“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Проектът се изпълнява от Фондация „Помощ за благотворителността в България" в партньорство с британската организация Social Enterprise Coalition UK, и с асоцииран партньор Дирекция „Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии" – Министерство на труда и социалната политика.

Общата цел на проекта е да съдейства за промяна в модела на социално включване на широк кръг уязвими групи граждани в обществото и подобряване качеството им на живот чрез подкрепа за развитие на устойчив сектор на социалните предприятия в България.

За участие във конференция са поканени представители на различни организации и институции с интерес към развитието на социалните предприятия в България, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Столична община, бизнеси, неправителствени организации, браншови организации, както и представители на работещи социални предприятия.

Програмата на конференция предвижда представяне на текущото състояние и проблеми пред развитието на социалните предприятия в България, споделяне на добри практики от британския опит в областта на социалното предприемачество, представяне на Плана за действие по социална икономика 2014 г. - 2015 г. в Република България, преглед на правната рамка и обсъждане на механизмите за финансиране на социални предприятия в България.

Приложено Ви изпращаме програма и регистрационна форма. Моля, изпратете попълнена регистрационната форма за участие в срещата до г-н Йордан Петров, най-късно до 19 март 2014 г., на имейл: jordan@bcaf.org.