На 23 и 24 март 2014 г. в гр.Пловдив стартира първото обучение по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

 Първият модул на обучение «Интернет присъствие и онлайн маркетинг” по проекта на НФРИ Е-УСПЕХ стартира в гр.Пловдив на 23 и 24 март 2014 г.;

Специализираният уъркшоп беше организиран по Проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика.

Основните теми, които бяха разгледани са: Присъствие и развитие на бизнеса в интернет, Ефективен и ефикасен бизнес в интернет, Основи на онлайн маркетинга – функции, предимства и недостатъци, Основни правила и стратегически цели, Сравнение между интернет маркетинга и традиционния маркетинг, Форми на онлайн маркетинг и примери от практиката.

Вторият модул на обучението ще бъде на тема  „Е-търговия”  и ще се проведе в гр. Банкя на 4 и 5 април 2014 г. в хотел „Жеравна” с начален час – 10.00 часа.

Непосредствено след обучението от 25 до 29 март 2014 г. по проект „Е-УСПЕХ”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-7.0.07-0142-С0001, насочен към заетите от предприятията от социалната икономика, се проведе и посещение на място в Австрия с цел обмен на опит  и знания с австрийския партньор по проекта BBRZ O и неговата експертна мрежа от социални предприятия и организации в областта на е-включване и дигиталните компетентности. Участниците в посещението се запознаха с опита на:

  • Защитена работилница Teamwork;
  • Трудово училище в Линц;
  • Социално предприятие Volkshilfe REVITAL
  • Организацията Caritas и социалното предприяти към нея  St. Pius
  • Социално предприятие Pro mente Oberösterreich In-Takt Linz 
  • BBRZ O -партньорската организация

По този начин  представители на български предприятия от  социалната икономика се запознаха на място в Австрия с прилагането на различни практики, като успяха да създадат контакти с австрийски предприятия и организации с цел обмяна на опит и знания.