Заключителна среща по проект BITSE

Фотография

На 18 и 19 юни 2014 г. в Брюксел се проведe заключителна среща на партньорите участниците по проект BITSE. От страна на НФРИ, като партньор по проекта, участие взе председателя на федерацията Е.Тодорова и координаторът Милена Гонева. Бяха проведени две закрити срещи на партньорските организации от 10 страни членки на ЕС, на които бяха обсъдени финализирането и отчитането на проекта, представянето на постигнатите резултати на заключителен семинар пред представители на различни заинтересовани страни, последващи стъпки за популяризиране и надграждане на резултатите от проекта.

В рамките на проведения заключителен семинар екипът на проекта представи основните акценти в работата по проекта през изминалите 2 години.

 Интерес към  темата и постиженията на проекта беше проявен от представители на различни европейски организации и институции, в това число представители на Главна Дирекция Заетост към Европейска комисия, Международната организация на труда, Информационната мрежа за заетост и обучение, Европейския съюз за подкрепена заетост, представители на университети, национални организации от различни европейски страни.

В рамките на проведената среща се състоя и уъркшоп за разработване на проекти и обсъждане на проектни идеи. Беше представена актуална информация относно възможностите за финансиране, в това число програмите Еразъм +, Права и гражданство, Заетост и социални иновации, Европа за гражданите, Изследвания и иновации и други. Бяха дискутирани и предложения от участващите организации за разработване на бъдещи проекти.