Семинар за обучение на управители от специализираните предприятия от НФРИ на тема: «Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки. Новата ОП «Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Иновационната стратегия за интелигентна специализаци

На 18 септември т.г. в Слънчев бряг се проведе  семинар на тема: "“Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки. Новата ОП “Иновации и конкурентоспособност 2014-2020. Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020”.

Семинарът се организира във връзка с влизането в сила от 1 октомври 2014 г. на промените в Закона за обществени поръчки и в частност чл.16г, според който специализираните предприятията ще имат запазени поръчки, съгласно чл.30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Семинарът бе в помощ както на управителите на предприятията, така и на други специалисти от специализираните фирми и кооперации за хора с увреждания, регистрирани в Агенцията за хората с увреждания.

Бяха засегнати следните теми:

  • Портал и Регистър на обществените поръчки – информация, функции и начини на използване. Нови изисквания към профила на купувача.
  • Изменения на Закона за обществените поръчки, приети на 30.04.2014 г.,
    обнародвани в ДВ на 13.05.2014 г.
  • Новите правила при възлагане на обществени поръчки.
  • Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020.
  • Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г.