Среща в НФРИ по проект „Корпоративен бизнес и иновативно развитие на селските райони: Синергия между бизнес и академични партньори”

На 10.10.2014 г. председателят на НФРИ, Е. Тодорова се срещна с представители на Тракийски университет, Стопански факултет, Агроконсулт инженеринг – Стара Загора и Джулия Галера, страши изследовател в Университета в Тренто, Италия.

Целта е да се изследват различните възможности и подкрепа от дейността на кооперативите и техните представителни институции, местните инициативни групи, организациите на производители, бизнесът, социалните предприятия, НПО, научно-изследователските организации и др. за създаване на социален капитал, мрежи, иновативни производствени системи, бизнес синергия, използване на природни ресурси, обучение, генериране на капитал, ноу-хау и др.

НФРИ беше посетена от организациите по проекта с цел обмяна на опит в областта на социалното предприемачество и социалните предприятия за хора с увреждания. Е.Тодорова сподели добрите практики в НФРИ с цел разширяване заетостта на хората с увреждания и развитие на социалното предприемачество в България.