Участие на Ния-Милва ЕООД в кръгла маса на тема "Заедно можем повече - добри практики за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда"

На 22 октомври 2014 г. в Пресцентъра на НДК се проведе кръгла маса на тема "Заедно можем повече - добри практики за интеграция на хора с увреждания на пазара на труда".

Целта е насърчаване включването в заетостта на хора с увреждания и реализацията им на реалния пазар на труда чрез въвеждане на иновативни модели за повишаване на тяхната активност и информираност и създаване на предпоставки за развитие на корпоративна социална отговорност.

Кръглата маса беше открита от г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор  на Агенция за хората с увреждания. Той представи възможностите за подкрепа, на които хората с увреждания и работодателите могат да разчитат при включването в заетостта.

Пример за добра практика от системата на НФРИ при адаптиране на хора с увреждания на пазара на труда представи Сияна Кисьова от „Ния-Милва” ЕООД, гр. Хасково, която разказа за създаването и развитието на специализирано предприятие за хора с увреждания за производство на козметични продукти.