Първа среща по проект „Коучинг (наставничество) на работното място: EQAVET система за разпознаване, утвърждаване и акредитация на умения, знания и компетенции на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, финансиран по програма Еразъм+

На 19 и 20 ноември т.г. в Пловдив се проведе работна среща по проект „Коучинг (наставничество) на работното място, финансиран по програма Еразъм+.

От страна на НФРИ участие в срещата взеха председателят на федерацията Елка Тодорова и Иванка Пискова - член на УС на НФРИ и управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД.

Бяха обсъдени правилата за изпълнение и управление на проекта, очакваните резултати и план за изпълнение на планираните дейности, както и ролята и ангажиментите на всички партньори във връзка с изпълнението на първата дейност по проекта „Изготвяне на анализ на изискванията на потребителите” относно ситуацията по отношение на подкрепената заетост в държавите партньори - България, Испания, Турция и Австрия. Анализът на изискванията на потребителите ще съдържа качествен и количествен анализ на националните особености, свързани с нуждите от обучение на доставчици на подкрепена заетост и пропуските в признаването и оценката на техните компетенции, индивидуалните потребности на получаването им, съответните методологии и педагогически подходи по отношение на предоставянето на подкрепена заетост и т.н.