Обмяна на опит и посещение на място в предприятието за хора с ментални увреждания към Център за Габриел, Франция осигуряващо защитена и адаптирана заетост

Фотография

В периода 10-14 ноември 2014 г. се проведе работно посещение на председателя на НФРИ и ръководствата на пет специализирани предприятия – „Стопански дейности КЦМ” ООД, „Лозана” ЕАД, „Марица 2011” ЕООД, „Мир-И” ЕООД и „Вапцаров” ЕООД, работещи в областта на озеленяване и поддържане на зелени площи, обществени перални и пакетиране, членове на НФРИ в предприятието за хора с ментални увреждания към Център за Габриел - Франция, в Седекс. Посещението беше инициирано от самите предприятия със сходна дейност, с цел обмяна на опит и съответно за сметка на тези предприятия. Участниците бяха приети от директора на  защитените и адаптирани ателиета (работилници) към Център де ла Габриел – г-н Жулиен Делхом.

Заетостта в Център за Габриел се осъществява в защитен сектор и адаптиран сектор, състоящ се от поддръжка чрез работа (ESAT – медико-здравен сектор) и адаптирано предприятие (EA), което позволява възрастните с умствени увреждания да работят и да бъдат подкрепяни в социални и професионални курсове от наставници. И двата сектора са сертифицирани със сертификат за качество ISO 9001: 2008 от  2002 г.

В Център за Габрил българските участници от федерацията имаха възможността да се запознаят с дейността на двата вида ателиета на Центъра – медико-здравно и адаптираното (приспособено) предприятия за хора с ментални увреждания "Les Ateliers du Parc de Claye".

Участниците посетиха на място защитените ателиета (работилници) в медико-социалния сектор, което осигурява трудотерапия на 100 лица чрез озеленяване, почистване на пространствата, обществена пералня и пакетиране. В тези ателиета  (работилници) работещите хора с увреждания се подкрепят от наставници, като могат да работят и на изнесени работни места.

Беше посетено и адаптираното предприятие за хора с увреждания от класически тип, където работят 35 лица с увреждания, съставляващи 80% от списъчния състав на предприятието. Извършваните основни дейности са  индустриална пералня и поддържане и изграждане на зелени пространства, интериор и екстериор, флорална декорация. Посетени бяха  работилниците за сортиране и пакетиране на спално бельо и консумативи, чийто голям клиент е компанията Еър Франс, както и летището Roissy,  помещенията за пране, сушене и гладене, къщичките, в които живеят и се провежда професионално обучение на лица с увреждания, секторът за озеленяване и др.

Посещението беше ползотворно и удовлетворително за участниците, те имаха възможност да се вдъхновят за идеи за развитие на нови дейности или обновяване на съществуващи такива, както и за въвеждане на нови, свързани с обучение на работното място на заетите лица и наставничество.