Участие на НФРИ в Панаир Ейаф-Експо „Живот без трудности” в Истанбул, Турция

Фотография

Фотография

В Истанбул, Турция се проведе панаира ЕЙАФ-ЕКСПО 'ЖИВОТ БЕЗ ТРУДНОСТИ", Истанбулски Панаирни палати в периода 4 до 7 декември 2014 г.

По покана на Конфедерацията на хората с увреждания – Турция, председателят на НФРИ Е.Тодорова посети изложбената палата, а членовете на федерацията  „Ния Милва” ЕООД и ЕТ „Шанс 5 – Панка Вангелова” взеха участие като изложители в панаира на 4 и 5 декември 2014 г. НФРИ участва в изложението с рекламни и презентационни материали.

Председателят на федерацията се срещна с председателят на Конфедерацията на хората с увреждания в Турция Недим Килич. Беше обсъдено бъдещото партньорство между Конфедерацията и НФРИ и бяха набелязани първите стъпки – посещение на Конфередерацията в Четвъртия Европейски панаир на социални предприятия в гр.Пловдив и съвместно организиране на семинари за членовете на Конфедерацията и от НФРИ.

 Е.Тодорова се срещна и с кметовете на община Баксилар към Истанбулската голяма община Локман Шагириче и на община Самсун Осман Генч.