Старт на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

На 15.01.2015 г. новотел „Пловдив“ в гр. Пловдив се проведе откриващо събитие на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в което взе участие Председателят на НФРИ Е. Тодорова.

Събитието бе открито от вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, председателят на Комисията по труда, социалната и демографската политика в НС Хасан Адемов и Золтан Казачай, заместник-главен директор на ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК.

ОП РЧР е първата оперативна програма за България, одобрена от Европейската комисия на 28 ноември 2014 г. 

Близо 60 % от средствата по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) 2014-2020 са предвидени за заетост, а 31% за борба с бедността и насърчаване на социалното включване. Новият програмен период на оперативната програма, предвижда повече средства за тези приоритетни направления.

Спрямо миналия програмен период, помощта за заетост се увеличава с 315 млн., а средствата за борба с бедността и насърчаване на социалното включване - с 276 млн.лв.

 Осигуряването на повече и по-качествени работни места и подкрепата за активно социално включване на всички лица в неравностойно положение бяха представени от заместник-министър Зорница Русинова, а за позицията на Европейската комисия по ключовите въпроси за пазара на труда и социалните политики докладваха Петер Стуб Йоргенсен и Андриана Сукова–Тошева, директори „Социална пазарна икономика на държавите-членки на Европейския съюз“ в Главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ към Европейската комисия.