Семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Разясняване на конкретни казуси по годишното счетоводно приключване за 2014 г. и промените в данъчните закони през 2015 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприя

Фотография

На 20 и 21 януари 2015 г. в гр.София, бул.”Дондуков” № 11, залата на ет. 9, се проведе семинар за ръководители и счетоводители на тема: „Разясняване на конкретни казуси по годишното счетоводно приключване за 2014 г. и промените в данъчните закони през 2015 г., в това число и въпроси свързани със спецификата на специализираните предприятия и кооперации”, организиран от НФРИ.