Покана Четвърти Европейски форум за социално предприемачество 26-29 март 2015 г. в гр.Пловдив

Фотография

В рамките на Програмата за конкурентоспособност на малките и средни предприятия (COSME) ще се проведе Четвъртото поредно издание на форума 26-29 март т.г. в Пловдив, който включва международен панаир на повече от 100 социални предприятия от над 16 страни, модно ревю на облекла, произведени от социални предприятия (палата 6 на Международен панаир АД – Пловдив), Европейска конференция на тема „Социално предприемачество за растеж и работни места“ на 26 март 2015 г. и кръгли маси по актуални въпроси за социалната икономика на 27 март 2015 г. Очаква се форумът да привлече повече от 30 000 посетители. От 2003 г. - Европейската година на хората с увреждания, НФРИ е съорганизатор и провежда национални изложения на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания. От 2012 г. тези изложения прераснаха в международни прояви, които се радват на все по-голям интерес от медии, социални предприятия, политици и широката публика. Досега във форумите от страна на институциите на ЕС взеха участие представители на Европейската комисия на най-високо ниво в лицето на г-н Ласло Андор, който откри първия форум през 2012 г., г-н Апостолос Йоакимидис (2013 г.) и г-н Марко Цуравич (2014 г.) от ГД „Предприятия и промишленост“, на Европейския икономически и социален комитет, с подкрепата на Министерство на труда и социалната политика на Република България, СЕКОП и неправителствени организации. Конференциите са основен инструмент за обмен на мнения, добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище, включително и от страни-кандидати за членство в ЕС и допринасят за насърчаването на социалните предприятия и кооперации като важни участници в пазарната икономика.

На сайта  www.efse-bulgaria.eu на български и английски език ще бъде изнесена информация за четирите издания на  Европейските Форуми за социално предприемачество, в рамките на които се провежда Европейския панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания.  В каталога на сайта ще бъдат изброени всички участници в четвъртото издание на Европейския форум за социално предприемачество в гр.Пловдив. За целта същите ще бъдат представени с информация за дейността си, контакти и лого.

 

НАЙ-УЧТИВО КАНИМ УПРАВИТЕЛИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧЛЕНОВЕ НА НФРИ

на Официалното откриване на ЧЕТВЪРТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР НА СОЦИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

26 март 2015 г., четвъртък, от 10.00 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

в периода от 26 март – 29 март 2014 г.