ЧЕТВЪРТИ ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фотография

Официалното откриване се състоя на 26 март т.г. и беше открито от зам.-министър-председателя и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.            

 Ръководителят на направление Главна дирекция “Растеж - Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ в Европейската комисия - Марко Цуравич съобщи, че социалните предприятия в ЕС са 2 милиона и посочи още, че социалните предприятия създават устойчиви работни места, дори във време на криза. „Трябва да се гордеете с това събитие”, бе категоричен Марко Цуравич. Той припомни, че социалните предприятия формират 10% от бизнеса в Европейския съюз и дават работа за 6% от населението в трудоспособна възраст. „Вие проправяте пътя, по който трябва да вървим напред”, добави Манюел Марискал, президент на СЕКОП, обединяваща над 65 000 кооперации от 16 държави.

В ІV Европейски панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика участват 10 национално представителни организации и над 70 кооперации и предприятия за хора с увреждания от 7 държави. Българските изложители показаха конфекция, трикотаж, мебели, пластмасови изделия, работни облекла и обувки, полиграфия, инсталационни материали, произведения на изкуството, козметика и др., а чуждестранните – дребни антикварни предмети, дървени изделия, рециклирани продукти, услуги за хора с увреждания. НФРИ беше основен съорганизатор от страна на националните работодателски организации на хора с увреждания.

Форумът даде ясно трансгранично послание за значимостта на хората с увреждания в Европейската общност, приносът към обществото който дават хората с увреждания чрез труда си. Предприятията от социалната икономика, представени на форума представиха иновации, технически и социални постижения и практики.