Награди за нов продукт на специализирани предприятия

Работодатели на хора с увреждания, членове на НФРИ бяха отличени с плакет и грамота за „Нов продукт на Четвъртия Европейски форум на  социалното предприемачество – 2015”:
 

1„ Мальовица” ЕООД - Самоков.

2. "МИР- И" ЕООД - Етрополе .

3. "Ния Милва" ЕООД -  Хасково .

 4. ГИП - София –.

5. "Пролет ЕООД" - Пирдоп