ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „Социално предприемачество за растеж и работни места”, 26 март 2015 г

На 26 март 2015 г., в Конгресен център на Международен панаир се проведе Конференция на тема „Социално предприемачество за растеж и работни места”.

„Имаме добра законодателна основа както на национално, така и на европейско ниво, върху която да стъпим при създаването на мерки за насърчаване на социалното предприемачество“, посочи министър Калфин. Той подчерта, че България вече е разработила различни стратегически документи за насърчаване на социалното предприемачество. Приоритетни политики в тази сфера са по-добрата разпознаваемост на социалните предприятия, информационното и правно регулиране на този вид стопанска дейност и увеличаване на възможностите и достъпа до финансиране”. 

Ръководителят на направление Главна дирекция “Растеж - Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ в Европейската комисия - Марко Цуравич съобщи, че социалните предприятия в ЕС са 2 милиона. „Този отрасъл се развива много активно и представлява 10% от икономиката на ЕС“, подчерта той. Посочи още, че този вид предприятия са доказани двигатели на растежа на икономиката на ЕС и създават устойчиви работни места.

Представени бяха националната социална политика  от Лазар Лазаров и Зорница Русинова - заместник министри на труда и социалната политика и Теодора Тодорова – гл.експерт в МТСП и изп.директор на АХУ Минчо Коралски.

Манюел Марискал, Президент на СИКОПА-СЕКОП представи политиката на CECOP за социално предприемачество. Европейският икономически и социален комитет по социално предприемачество и социално предприятие, представен от Мари Зволска, и френският модел за социално предприемачество, представен от Антонела Ноя, управител на Центъра за предприемачество, МСП и местно развитие.

Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения, добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище, включително и от страни-кандидати за членство в ЕС и допринасят за насърчаването на социалните предприятия и кооперации като важни участници в пазарната икономика.