Кръгла маса за Конвенцията за правата на хората с увреждания и изнесено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 7 и 8 май 2015 г., в град Правец

Министерството на труда и социална политика организира кръгла маса за Конвенцията за правата на хората с увреждания и изнесено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 7 и 8 май 2015 г. в Правец. Кръглата маса се организира по Проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме“, JUST/2013/PROG/AG/4955/AD на Министерството на труда и социалната политика по Програма ПРОГРЕС на ЕС.

Председателят на федерацията Е.Тодорова взе участие в изнесеното заседание на НСИХУ към Министерски съвет на 8 май т.г., на което беше приет Проекта на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014) на ООН.