Заключителна конференция по проект „Защитена заетост - опит, иновации и възможности на Агенция за хората с увреждания

Фотография

Агенцията за хората с увреждания проведе заключителна конференция по проект „Защитена заетост - опит, иновации и възможности” на 27 юли 2015 г. Участие във форума взеха заместник-министръра на труда и социалната политика Лазар Лазаров, изп.директор на АХУ – Минчо Коралски, представители на държавни институции, неправителствени организации и др. От страна на федерация участие в работата на форума взе председателят на НФРИ Е.Тодорова.

В рамките на проекта е разработен  Анализ на текущите практики и потребности от осигуряване на защитена заетост на хората с увреждания в България и Наръчник със стъпки за прилагане на добрите практики в защитената заетост.