Посещение в Одрин на 27 и 28 август т.г.

Фотография

На 28 август 2015 г. Кметът на Одрин Реджеп Гюркан прие на работно посещение в Община Одрин председателя на НФРИ Елка Тодорова и управителите Стефка Ярловска – „Мальовица” ЕООД – Самоков, Панка Вангелова – „Шанс 5” – Мезек, Мими Иванова – „Мир-И” – Етрополе, Палев Адамов – „Авис” ЕООД – Бузовград, членове на федерацията.

Целта на посещението беше обмяна на опит и подготвителна визита за подготовка на съвместно партньорство по трансгранично сътрудничество България-Турция по новия програмен период 2014-2020 в областта на заетостта на хората с увреждания, обмяна на опит и културен обмен, както и по-тесни контакти и срещи между Националната федерация на работодателите на инвалиди, Община Одрин и турската неправителствена организация Асоциация „Приятели на Световната организация на хора с увреждания” в Одрин.

Е.Тодорова използва посещението за да отправи официална покана до председателят на асоциацията Ерол Адем Дускез за участие в петото издание на Европейския форум за социално предприемачество – Пловдив 2016.

В рамките на посещението беше посетено и училището за деца с увреждания на които се предоставя трудотерапия за усвояване на умения при изработка на сувенири.