Участие на членове на НФРИ в Търговската мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕXPO 2015, Милано, Италия в периода 08-11.09.2015 г.

Фотография

Членовете на федерацията „Авис” ЕООД, „Ния Милва” ЕООД и ЕТ „Шанс 5” взеха участие в  Търговската мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на ЕXPO 2015 в гр.Милано, Италия и бизнес форум и двустранни срещи в гр.Парма, Италия.

Фирмите взеха участие и в Националното представяне на „България по случай ЕКСПО 2015” на 8 септември т.г., което се организира с подкрепата на Министерството на икономиката на Република България съвместно с Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП, „Промос Милано” и Търговската камара на Милано. Целта на форума беше насърчаване на промоционални инициативи в подкрепа на интернационализацията на италианските и български МСП по време на ЕКСПО 2015.

В рамките на посещението на 10 септември т.г., търговската мисия от българска страна участва и в бизнес форум в гр.Парма, организиран от Съюза на индустриалците в гр.Парма. Събитието имаше за цел установяване на възможности за сътрудничество между български и италиански компании с фокус върху хранително-вкусовата промишленост, която позиционира региона на Парма като “Столицата на храната” в Италия. Зам.-министърът на икономиката Любен Петров ръководи бизнес делегацията, включваща 24 български компании, в това число и членовете на федерацията „Авис” ЕООД, „Ния Милва” ЕООД и ЕТ „Шанс 5” . Участие във форума взе и Посланикът на Р България в Италия Н. Пр. Марин Райков, председателят на Италианската търговска камара в България, търговските аташета на България в Рим и Милано, председателят на НФРИ, кмета на гр.Парма и представители на институциите от региона на Парма.

След провеждането на бизнес форума в Търговската камара на гр.Парма бяха проведени двустранни срещи между българските и местни фирми от сектора хранително-вкусова промишленост.