Последващи съвместни действия на национално представителните организации на и за хора с увреждания във връзка с общественото обсъждане на Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността

Фотография

На 25.02.2016 г. в МТСП се проведе работна среща между представителите на национално представителните организации на и за хора с увреждания и министъра на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

Да се създаде работна група с представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания, която при максимална прозрачност и в кратки срокове да изработи цялостен проект за подобряване на работата на ТЕЛК и въвеждане на експертиза на работоспособността. За това се договориха министър Калфин и членовете на Националния съвет на и за хората с увреждания. Представителите на организациите акцентираха на това, че не трябва да се правят промени с цел икономия на средства, а по-добра и ефективна подкрепа на хората с увреждания. По време на срещата беше постигнато съгласие, по предложението на национално представителните организации на иза хора с увреждания да се удължи срокът по реформата в медицинската експертиза и да се създаде работна група, в рамките на която да се обсъдят всички елементи по предложението на Министерството на труда и социална политика за да се изработят отделните елементи от предложението за промяна в ТЕЛК