Семинар за обмяна на опит по мерки срещу дълготрайната безработица, чийто домакин бе ОП „Развитие на човешките ресурси“

Фотография

На 11 март т.г. председателят на НФРИ Е.Тодорова взе участие и повдигна дискусия за повишаване на възможностите на пазара на труда за хора с увреждания в семинар за обмяна на опит по мерки срещу дълготрайната безработица, чийто домакин бе ОП „Развитие на човешките ресурси“. Гост-лектори на събитието бяха Стефан Олсон, директор на дирекция „Заетост“ в ГД „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия и Аурелио Сесилио, началник на отдел, отговарящ за Румъния и България в същата дирекция.

В дискусиите се постави акцент по темата за интегриране на трайно безработните на пазара на труда.