Семинар „Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020“

Националната федерация на работодателите на инвалиди организира семинар на тема: "Новият Закон за обществените поръчки. Новости в програмен период 2014-2020, Нови възможности по ОП “Иновации и конкурентоспособност и ОП НОИР 2014-2020”.

Семинарът ще се проведе на 06.06.2016 г. от 13.30 до 17.30 часа в к.к.Слънчев бряг, залата на Апарт хотел «Галеон», (карта на хотела може да изтеглите от тук: http://www.galeon-sunnybeach.com/ при следната програма:

13.30 - 14.40 Новости в програмен период 2014-2020 г. в сравнение с 2007-2013
14.40 - 15.00 Кафе пауза 
15.00 - 15.30 Промени в ЗОП 
15.30 - 16.00 Дискусия 
16.00 - 17.00 Нови възможности по ОПИК и ОПНОИР 
17.00 - 17.30 Въпроси и отговори 

 

 Организира се във връзка с влизането в сила от 15 април 2016 г. на новия Закон за обществени поръчки и възможностите по новия програмен период, както и по ОП Иновации и конкурентноспособност и ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.

Семинарът ще бъде в помощ както на управителите и председателите на предприятията и кооперациите, така и на други специалисти от специализираните фирми и кооперации за хора с увреждания.