Конгрес на хората с увреждания, 12-14 май - Одрин

Фотография

По покана на Фондацията за хората с увреждания в Истанбул, Турция Е.Тодорова – председател на УС на Националната федерация на работодатели на хора с увреждания, Р.Драгошински – председател на КС и П.Вангелова – координатор по визитата на НФРИ взеха участие в Конгреса на хората с увреждания в Одрин, проведен на 12-14 май т.г.

По време на панелните сесии бяха разгледани правата на хората с увреждания в сектора на достъпността, заетостта, образованието и независимия живот. Бяха споделени опит и практики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

По време на престоя си делегатите от НФРИ имаха работна среща с председателя на турската неправителствена организация Асоциация „Приятели на Световната организация на хора с увреждания” в Одрин Ерол Адем Дускез.