На 19 май т.г. се проведе семинар за разпространение на резултатите по проекта до момента

На 19-ти май 2016 г. в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, гр.София, НФРИ организира и проведе семинар за разпространение на резултатите до момента по проекта COACH@WORK, финансиран по програма Еразъм+,  КД2 – сектор „Професионално образование и обучение”.

Участниците бяха запознати с модела на подкрепената заетост като инструмент за активизиране и подкрепа на хора с увреждания и процесът по включването на модела и на професияна Консултант по подкрепена заетост в националното законодателство.

В рамките на проекта една от ключовите дейности е създаването на обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост в страните партньори по проекта.

В рамките на събитието, участниците в дисеминационния семинар имаха възможността да се информират и запознаят с постигнатите и очакваните резултати, разработените материали и предстоящите събития по проекта. Събитието представлява възможност за реализиране на нетуъркинг и комуникация на представители на различни организации, работещи с хора с увреждания. 

Целта на провеждането на семинара е представители на различни заинтересовани страни да се запознаят с хода на проекта и подготовката на модулите по обучението за признаване и валидиране компетенции по новата професия, включени по проект COACH@WORK, както и да дадат обратна връзка за съдържанието и обхвата им и да заявят интерес за предстоящото въвеждане.

 Към настоящия момент партньорите по проекта COACH@WORK работят по отделните модули за обучение, които ще бъдат утвърдени на предстоящата партньорска среща на 30 и 31 май т.г. в Истанбул.