Президентската институция търси подкрепа за младежи в неравностойно положение по инициативата „Подкрепи една мечта“

На 26 май 2016 г. под егидата на президента Росен Плевнелиев се проведе традиционният абитуриентски бал за младежи в неравностойно положение. В рамките на благотворителната инициатива на държавния глава „Подкрепи една мечта“ балът беше организиран за младежи в неравностойно положение от повече от 40 институции или услуги в общността.
 
В края на миналата година започна индивидуалната работа с младежите по мотивиране, наставничество и подпомагане на тяхната професионална и личностна реализация. Дейностите по инициативата се реализират в изпълнение на Споразумение за сътрудничество между Администрация на Президента, Министерство на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.
 
Секретаря по социалните въпроси към Президента на Републиката Ася Чолашка благодари на Националната федерация на работодателите на инвалиди в обръщението си към гостите и абитуриентите за подкрепата оказвана в инициативата.

 
Президентската институция изрази надежда, че и тази година инициативата ще намери солидна подкрепа, защото обществото ни има нужда от своите млади членове и трябва да ги насърчи в професионалното и личностното им развитие.
 
Организациите, фирмите и гражданите, които желаят да подпомогнат благотворителната инициатива „Подкрепи една мечта”, могат да го направят със средства по банкова сметка на Администрацията на Президента:IBAN BG 45 BNBG 9661 3000 1909 01
BIC BNBGBGSD
Банка БНБ

За контакти и допълнителна информация:
 Веска Гладченко - тел. 02/ 92 39 183, 887 740 448.