Покана за включване в пилотна професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана от НФРИ и партньорите по проект Coach@Work

Фотография

НФРИ има удоволствието да покани своите членове и партньори да вземат  участие в пилотна професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост, организирана в рамките на проект Coach@Work, финансиран от програма Еразъм + на Европейската комисия.

Обучението е насочено както към ръководители, така и към служители работещи с хора с увреждания.

Кандидатите трябва да имат навършени 18 години, завършено средно образование и да имат желание да придобият допълнителни знания и умения в сферата на подкрепената заетост.

Хора с увреждания или с опит в покрепата на хора с увреждания ще имат предимство.

При изявен интерес за участие попълнете онлайн формуляра за кандидатстване, публикуван на страницата на НФРИ, като последва връзката: http://nfri.bg/?page=63&lang=bg