Работна среща на Националния консултативен борд по проект Coach@Work, организирана от НФРИ и партньорите по проекта

Фотография

На 30.09.2016 г. в гр.София се проведе работна  среща на Националния консултативен борд по проект COACH@WORK. Освен партньорите по проекта, присъстваха и представители на Омбудсмана на РБългария, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за хората с увреждания, неправителствени организации, научни среди от БАН и други заинтересовани страни.

Е.Тодорова откри работната среща като представи възникването на партньорството за разработване на професионална обучителна програма за консултанти по подкрепена заетост и оценъчна система, базирана на принципите на Европейската квалификационна рамка. По този начин да бъдат подкрепени професионалистите работещи с хора с увреждания, в това число от специализирани предприятия, за качествена подкрепа за тази група.

Членовете на Консултативния борд споделиха своят опит и препоръки по обучителната програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост и схемата на пилотното тестване в България. Бяха откроени предизвикателствата за бъдеща съвместна работа и необходимостта от разработване на цялостен инструментариум и регламент за пълно въвеждане на подкрепената заетост в България;