Лозана ЕАД, член на НФРИ с първа награда в годишните национални награди за Социални иновации, свързани със заетост

Фотография

Фотография

Министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова връчи Годишните награди за социални иновации за втора поредна година. Основната цел на конкурса е насърчаване развитието на социални иновации в подкрепа на социалната икономика в България и социалното предприемачество и повишаване видимостта и ролята на социалните предприятия.

Във второто издание на конкурса в категория "Социални иновации, свързани със заетост", с първото място бе отличено общинското дружество "Лозана" ЕАД от гр.София, член на НФРИ,  което осигурява устойчива заетост на 40 души, от които 25 лица с тежки увреждания, в това число лица с интелектуални и психически затруднения.

 Втората награда бе присъдена на Социално предприятие, Димитровград - община Димитровград, което работи за активно социално включване на лица от рискови групи.

На трето място бе класирана Социалната чайна във Варна, която осигурява менторска подкрепа и първа работа на младежи, израснали в социални институции.

Наградите в категория "Социални иновации, свързани със социално включване": Първата награда получи Сдружение "Всички заедно можем повече", което съвместно с Централният кооперативен съюз реализира проект за набиране на средства за подкрепа на деца и семейства в риск и превенция на раздялата.

На второ място бе отличена Балканска федерация "Адаптирана физическа активност Балкани и Черноморска област - ФАФА, която реализира спортни инициативи за деца с увреждания.

Третото място е за Силвена и Красимир Христови, които отглеждат дете със Синдром на Даун.

Отличените в категория "Социални иновации, свързани с предоставяне на социални продукти и услуги" са:

На първо място журито класира Фондация "Заслушай се", която създаде онлайн платформа за видео жестов превод и трансформатор на говор към текст.

На второ място бе отличена Фондация "АСИСТ - Помагащи технологии", която е създала демонстрационни устройства за контрол с поглед и софтуер, така че да могат да консултират хора с тежки физически увреждания. Също на второ място бе отличена и фирма "Колев и Колев" ООД, която произвежда детски ортопедични обувки по индивидуална поръчка.

Награда за трето място получи Сдружение ЗОВ от град Горна Оряховица. Сдружението консултира и обучава деца, лишени от родителска грижа, жертви на трафик и насилие и деца с увреждания.

НФРИ честити наградата на Лозана ЕАД и пожелава на ръководството на дружеството да продължи в търсенето на нови предизвикателства за развитие и устойчивост на дружеството с цел разширяване на заетостта на хората с увреждания.