Конференция „Подкрепа за заетост на хората с увреждания”

На 6.07.2017 г. в гр.Бургас, хотел Аква, бул.”Демокрация”, ще се проведе Конференция „Подкрепа за заетост на хора с увреждания”.

На конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати от съвместните действия на партньорите от България по проект COACH@WORK по програма Еразъм+ и конкретно регламентирането на „подкрепената заетост” в националното законодателство, официалната акредитация на новата специалност Консултант по подкрепена заетост и за първи път в България разработена и пилотно тествана  професионална обучителна програма за Консултанти за подкрепена заетост.

Участници в конференцията ще бъдат около 200 участници – представители на центрове за обучение, доставчици на подкрепена заетост, неправителствени организации, съюзи, специализирани предприятия, публични и месни власти, медии, академични среди и други.