Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания”

На 29.03.2017 г. от 11.00 часа ще се проведе Пресконференция „Създаването на заетост на хора с увреждания” в гр. София, бул.Дондуков 11.

689 187 са регистрираните хора у нас с трайни увреждания, по данни на НОИ. Тук не се включват лицата с намалена работоспособност под 50%. От тях 281 000 лица с трайни увреждания са в трудоспособна възраст по данни на НОИ. По неофициални данни само около 10% от тях работят.

По време на пресконференцията ще бъдат представени основните събития, включени в програмата на Шестия европейски форум за социално предприемачество, който се открива в четвъртък, 30 март в Пловдив, и ще продължи до 2 април. Форумът включва международен панаир на социални предприятия от над 16 страни, модно ревю на съвременни облекла, конференция на тема „Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“.  Организатори са Европейската комисия, Европейският икономически и социален комитет, Министерство на труда и социалната политика, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), Националният съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК), НФРИ и 7 национално представени неправителствени организации.

Социалната икономика в Европейския съюз обхваща приблизително 10% от всички компании (около 2 милиона предприятия) с наети на работа 11 милиона (6% от заетостта на европейско равнище)  Като на всеки 4 новосъздадени предприятия, 1 е социално предприятие.

Над 50 милиарда евро е годишният оборот на сектора, сочат данни на Европейската конфедерация на производствените кооперации и социални предприятия (СЕКОП), която обединява 25 национални федерации от 16 държави.  

Гражданите на Пловдив и неговите гости ще имат уникалната възможност да посетят европейското изложение, на което ще бъдат представени и 67 нови и иновативни продукта, изложени в палата 6 на Международния панаир.

Панаирът е ясно послание за Европейския съюз, че хората в неравностойно положение трябва да бъдат подкрепени още по-решително в бъдеще, а основната задача пред обществото е да се бори срещу дискриминацията спрямо тези хора и да се използва енергията и целият социален потенциал на социалните предприятия.

При интерес за допълнителна информация и интервюта към Стилиян Баласопулов  – председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации (НС на ТПК); Веска Събева – заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания; Елка Тодорова –  председател на УС на Националната федерация на работодателите на инвалиди:

 

Невена Попова

n_popova@intelday.com

0878580445