Шести Европейски форум на социалното предприемачество

Фотография

В периода 30 март – 2 април 2017 г. НФРИ проведе участието на своите членове в Шестия европейски панаир на предприятия от социалната икономика, който е част от Шестия Европейски форум на социално предприемачество. 

Съорганизатори на проявите в рамките на форума  са Европейската комисия,  Европейският икономически и социален съвет, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия, Министерство на труда и социалната политика, НС на ТПК, НФРИ и други неправителствени организации.

Гражданите на Пловдив и неговите гости имаха уникалната възможност да посетят европейското изложение, в което взеха участие повече от 60 социални предприятия, представени със свои изложбени щандове в палата 6 на Международния панаир. Всеки посетител на място се убеди, че става въпрос за продукти, които отговарят на критериите за качество и същевременно се предлагат на изключително атрактивни цени. Като цяло Европейският панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика събра организации и фирми за хора с увреждания, които представиха резултатите от своите бизнес и социални инициативи, а резултатите от труда на хората с увреждания, демонстрирани на изложението, станаха достояние на широк кръг от участници и посетители.

Министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев  връчи три награди за иновативен продукт – на членове на НФРИ по време на Шестия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив:

 

  • „”Мир Добрич” ЕООД,
  • „Тобекс Ко” ЕООД – София,
  •  „Велдия Дизайн” ЕООД – София.

 

В рамките на форума в гр.Пловдив се проведоха и три съпътстващи прояви - Международна конференция “Социалното предприемачество – принос за устойчива социална икономика и развитие на пазара на труда в Европа“ на 30 март т.г., Кръгла маса „Социалното предприемачество – създаване на нови услуги, продукти и бизнес модели” и Научо-практическа конференция „Социално предприемачество – перспективи и приоритети” на 31 март 2017 г. в Международен панаир АД.  Е.Тодорова – председател на НФРИ участва в дискусиите в различните панели.

В програмата на форума бяха бяха разисквани разнообразен опит, практики, идеи и варианти за развитие на социалното предприемачество. Проведената дискусия категорично потвърди острата необходимост от ускорено въвеждане на нормативни рамки за осигуряване на условия за развитие на социалното предприемачество в България в цялото му многообразие и широк обхват, както по посока на форми за реализация, така и по посока на субекти, участващи в реализацията на социалното предприемачество и насочеността на социалния ефект в тази област.

И през настоящата година Европейският панаир на социални предприятия и кооперации на хора с увреждания показа добрите примери за интеграция на трудовия пазар на хората с увреждания. Този форум спомата за промяна в отношението към хората с увреждания и укрепване на социалния капитал в страната