Заключителна конференция „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и решения”, 6 юли 2017 г., Бургас

Фотография

На 6-ти юли т.г. в Експо център „Флора“, гр. Бургас се проведе международната заключителна конференция на тема „Заетостта на хората с увреждания: предизвикателства, възможности и  решения“. Конференцията се проведе в рамките на проект Coach@Work и бе посветена на проблемите на заетостта на хората с увреждания и по-конкретно въвеждането на модела на подкрепена заетост в България.

Организатори на конференцията са: Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ), Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), Интерпроджектс България и Згура-М България (координатор на проекта Coach@Work). От страна на НФРИ участие в работата на събитието взеха председателят на УС на НФРИ Е.Тодорова и доц.д-р Маргарита Бакрачева – лектор-психолог в пилотирането на обучителната платформа за участниците от страна на НФРИ.

Форумът започна с приветствие от  заместник-кмета по здравеопазване, социални дейности и спорт на Община Бургас д-р Лорис Мануелян и от координатора на проекта Мария Горанова. Форумът бе посетен от над 180 участници от България и чужбина, а негови лектори бяха експерти в областта на заетостта и професионалното обучение от България, Австрия, Турция, Белгия и Испания. По време на конференцията бяха представени тематични презентации и разгледани добрите практики в областта на професионалното обучение и заетостта на хората с уврежданията и тези в неравностойно положение.

В рамките на конференцията организаторите изложиха постигнатите резултати и реализираните дейности по време на проекта Coach@Work и връчиха сертификати на успешно преминалите през пилотното обучение за консултанти по подкрепена заетост.

Повече за Coach@Work можете да прочетете на официалния сайт на проекта http://supportemployment.eu/?lang=bg