Предстоящи обучения на Академия Респонса в темите “Право и Човешки ресурси” и “Здраве и безопасност”

 Академия Респонса организира разнообразни обучения, акредитирани от Министерство  на образованието и науката. По-долу може на намерите някои от тях:

 

Серия "Право и Човешки ресурси"

05.10.2017 - Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси

06.10.2017 - 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.

02.11.2017 - Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за въвеждане на гъвкаво работно време.

03.11.2017  - Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работниците.

25-26.01.2018 - BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор (с отстъпка до 50%) 

 

Серия “Здраве и безопасност”

27.10.2017 - Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия

30.11.2017 -  Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи

05.12.2017 - Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)

05.12.2017 - ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.

31.01.2018 - Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)

22.02.2018 - Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.

 

При проявен интерес, запитвания за цени и включване в обучение:                                                                                                                        

Академия Респонса, София, бул. Цариградско шосе № 24,

тел. 02/852 96 47; мобилен: 0882 272 12.