Среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков на 30.10.2017 г.

На 30.10.2017 г. в МТСП се проведе среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков и национално представителните организации. От страна на НСРХУ участие в срещата взе Е.Тодорова – председател на УС на НФРИ.

Срещата беше поиската от организациите във връзка с работата на двете работни групи в МТСП и МЗ за промяна в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността.

Е.Тодорова изрази мнение, че при изготвянето на двете проекто-предложения  за реформа липсва каквато и да е конкретика и при заложените кратки срокове е невъзможна промяна на нормативна и поднормативна уредба, която да уреди и защити интересите на хората с увреждания. Основно притеснение стои и по отношение липсата на яснота в каква посока е промяната за работещите лица с увреждания. Продължава ли да бъде на дневен ред въпросът с отнемане на пенсии, ако лице с увреждане упражнява правото си на труд.

В отговор министър Петков даде гаранция, че инвалидните пенсии на работещите няма да се отнемат и с реформата не се целят икономии в бюджета на НОИ, а по-справедливо разпределение на средствата, крайно нуждаещите се да получават по-голям размер на пенсията. Министър Петков пое ангажимент, че няма да бъдат отнемани придобити права, включително и пенсиите на работещите с увреждания.

Дебатът по реформата продължава.