Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа и работен пакет Обучителен опит от партньори

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

На  21 и 22 февруари 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Психиатричната клиника на Атина в Гърция. По време на сесиите от една страна се представи опита на различни обучители от партньорските страни, а от друга страна се проучи опита на чуждестранните партньори на консорциума в обученията по Социално предприемачество.

 НФРИ продължава да работи за успешното изпълнение на проекта.