Работна среща по проект INNOVENTER – Иновативни професионални обучения по предприемачество

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

По този начин пилотно бяха обучени участниците включили се в обучителната програма по проекта в двете й форми: дистанционна -  онлайн среда за предварителна самоподготовка и смесена, която включва предварителна самоподготовка на участниците и  двудневни интерактивни обучения в горепосочените дати.