Форум по заетостта по проект INNOVENTER

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

В периода 28-30 март 2019 в гр. София НФРИ организира форум по заетостта по проекта INNOVENTER за насърчаване на социалното предприемачество.

Експерти от Агенцията по заетостта представиха възможностите за заетост в социалните предприятия по националните мерки за насърчаване на заетостта и по Националната програма за заетост на хора с трайни увреждания.

 Възможностите за заетост в специализираните предприятия на хора с увреждания и самостоятелен бизнес чрез методиките на АХУ представиха експерти от Агенцията за хора с увреждания.

Партньорите по проекта имаха възможност да споделят политиките за заетост и добри практики в страните - партньори по проекта.

Делегациите от участници от българските партньори бяха най-многобройни като представиха своите презентации и взеха активно участие в дискусиите с представителите на националните агенции АЗ и АХУ.

Интерес предизвика темата за дигиталните помощни технологии, като беше представено портативно устройство за изкуствено зрение – OrCam MyEye 2.0 на израелската компания OrCam. Оригиналното устройство OrCam MyEye стартира през 2015 г., а през 2017 г. излиза следващото поколение - OrCam MyEye 2.0. OrCam MyEye е най-модерната технология, която е в помощ на незрящи хора или хора със зрителни увреждания, както възрастни, така и деца.  Устройството тежи само 22,5 грама и може да се монтира магнитно на почти всички рамки за очила.

В края на деня гостите от страните партньори посетиха VIII European Forum on Social Entrepreneurship, където се запознаха на място с работодатели в социалното предприемачество.