Представяне на проекта Иновентър по време на Осмия Европейски форум за социално предприемачество в Пловдив

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография

В периода 28-30 март 2019 г. в Международен панаир АД – гр.Пловдив, НФРИ участва със свой изложбен щанд за представяне на проекта INNOVENTER и популаризиране на разработената обучителна програма за Социално предприемачество и пилотирането на обучителните дейности през електронната платформа www.innoventer.eu и апликация за смарт устройства.