Посещение на представители от консорциума по проект INNOVENTER в Осмия Европейски форум за социално предприемачество

Фотография

Фотография
Фотография
Фотография
Фотография

Участници от партньорите по проекта ИНОВЕНТЪР посетиха Осмия Европейски форум за социално предприемачество като взеха участие в съпътстващата форума Конференция Публична политика за развитие на социалното предприемачество в Европа и се запознаха на място със социални предприемачи от България и Европа.

Партньори от консорциума участваха и със собствени изложбени щандове в Осмия Европейски форум за социално предприемачество.