Обучителни сесии по проект INNOVENTER по работен пакет Схема за обучение по социално предприемачество за съвместна работа на партньорите от проведените обучения

Фотография

На  9 и 10 май 2019 г. делегация, представляваща екипа на НФРИ по проект INNOVENTER взе участие в двудневните обучителни сесии по работните пакети D5x4, D6x1 & D6x3 за съвместно обучение и сътрудничество за обучение в Университета на Никозия, Кипър. По време на сесиите всички партньори от регион Балкани-Средиземно море представи своя опит от проведените обучения по Социално предприемачество до момента в различни аспекти и за различните участници в тях.

Държавни институции на Кипър представиха политиката по отношение на социалните предприятия и социалното предприемачество.

Елеонора Негулова от НФРИ представи възможностите за заетост в социалните предприятия.

НФРИ продължава да работи за успешното изпълнение на проекта.