Представяне на INNOVENTER на Иновационния форум „Innovation in action“ в София

Фотография

Фотография

На 22 май т.г. в Съюз по автоматика и информатика „Джон Атанасов”, в София се проведе Иновационен форум „Innovation in action“ в рамките на изпълнение на проект: „Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (МСП)/SMEINNOBOOST“, финансиран по програмата „Балкани – Средиземно море 2014-2020“.

НФРИ участва в излжбената част със свой щанд за представяне на INNOVENTER пред различни заинтересовани страни участници във форума. Представители на държавни и местни органи, малки и средни предприятия, неправителствени организации, академични среди и медии бяха запознати с разработената обучителна програма за Социално предприемачество и поканени да се включат в пилотното обучение.