Екипът на НФРИ по проект INNOVENTER стартира отчитане на резултати

Фотография

Фотография

На 25 юни 2019 г. в хотел Аква в гр.Бургас стартира поредицата от отчитане на резултати по работен пакет 5 и 6 по проекта Иновентор, свързани с въвеждащи обучения и подготовка на съвместна обучителна мрежа.

По време на срещите бяха засегнати теми за стартиране на социално предприемачество и разяснения за възможности към настоящия момент за финансиране по на идеи, които бяха представени от водещите експерти на НФРИ в проекта Елеонора Негулова и Цветка Петрелийска.