Конференция на тема „Жените с увреждания и родителите на деца и лица с увреждания в социалната икономика – кариерно развитие и израстване и достойно заплащане на труда”.

Участниците в конференцията споделиха опита си в осигуляването на заетост за хора с увреждания.

Чрез социалната и солидарна икономика се създават достъпни работни места за хората от уязвимите групи на българското общество, отбеляза зам.-министър Петрова. В тези политики е заложена подкрепа за включване на младежи до 29 години в трудова заетост, за хора в пенсионна възраст и за хората с увреждания, които биха могли да бъдат мотивирани да намерят своето място в българското общество. 

По време на конференцията Е.Тодорова представи темата „Предизвикателства пред социалното предприемачество” в която акцентира върху добри практики от жени предприемачи.

Величка Колчева, управител на „Велдия Дизайн” ЕООД, член на федерацията, представи опита на дружеството и направи предложения за подкрепа на социалното предприемачество.