Международната конференция „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“

Възможностите за развитието на социалната икономика в Европейския съюз бяха обсъдени през първия ден на международната конференция „Социалната икономика – за икономически устойчив и социално приобщаващ ЕС“, която се проведе в София на 16 и 17 април 2018 г. Политици от Европейския съюз и от страните от процеса на разширяване, представители на международни организации, социални партньори и организации на гражданското общество обмениха мнения и опит за ролята на социалната икономика при справянето с някои от основните предизвикателства пред Европа - създаването на устойчиви и достойни работни места, подобряването на социалната справедливост за всички и намаляването на неравенствата.

 Участие в конференцията взе и председателят на НФРИ – Е.Тодорова.

„България решително застава зад каузата на социалното предприемачество и              социалната икономика и провежда активни действия за подобряване условията, които в най-голяма степен ще благоприятстват нейното развитие у нас и в рамките на Европейския съюз и в региона“, каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на конференцията. Той подчерта, че социалната икономика обогатява и допълва общия спектър от социални политики, като интегрира предприемачеството, солидаризира обществото и постига измерими социални ефекти. „Необходими са целенасочени действия от правителствата и заинтересованите страни за изграждане на пълноценна среда за развитието на социалната икономика“, добави министър Петков.                                                                                             Председателят на парламентарната комисия по труда, социалната и демографската политика Хасан Адемов подчерта, че социалната икономика е един от важните инструменти за реализиране на целите на стратегията „Европа 2020“ за приобщаващ икономически растеж. Адемов уточни, че в рамките на ЕС съществуват 2 млн. предприятия на социалната икономика, а около 6% от работната ръка в ЕС е заета в социалната икономика.

Във видео обръщение към участниците в конференцията еврокомисар Елжбета Биенковска, която отговаря за въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и малките и средни предприятия, заяви, че 10% от бизнеса в Европа са концентрирани в социалната икономика. Според нея социалните компании помагат за справяне със социалните предизвикателства и предизвикателствата на околната среда.

В рамките на конференцията се проведе министерска кръгла маса, по време на която бяха обсъдени националните и европейските политики за развитие на социалната икономика. Необходимо е правителствата в ЕС да продължат да работят за развитието на социалната икономика и да развиват потенциала й, за да се постигне увеличаване на заетостта и създаване на качествена заетост, посочи заместник-министър Зорница Русинова. Необходимо е усилията на правителствата да се насочат към намирането на инструменти за финансиране на социалната икономика и към подобряване на законодателната база, регламентираща сектора, добави тя.

Основна тема на конференцията бяха мерките за насърчаване на интеграцията на хората в неравностойно положение в обществото и на пазара на труда. 

Министърът на труда на Люксембург Никола Шмит посочи, че хората с увреждания трябва да се интегрират на пазара на труда и подчерта, че това може да стане чрез използването на възможностите, които дава социалната икономика.

В рамките на конференцията беше открито седмото издание на Европейския форум за социално предприемачество, в който участват над 100 социални предприятия от България и други страни.

През втория ден от конференцията  експерти обсъдиха връзката между цифровата и социалната икономика на международна конференция в София. „Ставаме свидетели как участниците в социалната икономика създават свои собствени цифрови платформи, които съчетават силата на социалната икономика, присъствие на място, автентичност, сътрудничество и кръгова икономика със скоростта и преимуществата на цифровите технологии“, подчерта еврокомисар Габриел. Тя обяви стартирането на пилотен проект „Цифрова възможност“, който ще подпомогне над 6000 студенти да преминат трансгранични стажове в следващите две години.  Еврокомисарят цитира данни, според които в Европа има 2 млн. предприятия в социалната икономика, което е 10% от целия бизнес в Европейския съюз. Повече от 11 милиона души работят в социалната икономика, което е 6% от работната сила на Европа. „Необходимо е обучение на хората с увреждания в престижни професии. IT секторът е една такава област“, заяви по време на форума доц. д-р Морис Гринберг, специалист в когнитивните технологии. Той предлага компаниите да внедрят езици за програмиране, за да може хора с увреждания да използват компютъра с поглед.

Даниела Ушатова от Националното сдружение на общините в България обърна внимание върху възможностите за финансиране на социалните предприятия. Според нея трябва да се мисли за пулово финансиране и за инструменти за стимулиране на социалните предприятия. От друга страна е необходимо популяризиране на дейността на социалните предприятия и да бъде измерено въздействието на социалната икономика върху икономическото развитие, изтъкна тя.